torsdag 1. januar 2015

Om teater og ideologi


Kritiker Chris Erichsen og Minerva-medredaktør Kristian Meisingset debatterte teater og nasjonalisme på Nationaltheatret mandag 3. mars 2014 etter den fellesnordiske forestillingen Nasjonalismens apostler. Her er opptak av debatten, som var ledet av teaterviter og kritiker Ine Therese Berg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar