Musikk

 

A L T   V I   G J Ø R   E R   F O R G J E V E S  ( e l l e r   i k k e )

 - Et poetisk verk om mennesker i drift, om flukt, ensomhet og fragmentering i globaliseringens tidsalder.
- En forestilling i skjæringspunktet mellom konsert, performance og teater.
- En oppdagelsesreise i et variert lydlig og visuelt landskap.
- En sjangeroverskridende, kunstnerisk undersøkelse av begrepet isolasjon, i utvidet betydning, med utgangspunkt i dette begrepets språklige opphav, det latinske insula som  betyr øy. 

Verket blir til i et møte mellom kunstnere med ulik bakgrunn: 

Anette Röde Hagnell (piano, vokal, tekst, komposisjon) er musiker, komponist og skue- spiller med røtter i det svensk/italienske Institutet för scenkonst. Hun er i dag tilknyttet teatergruppene Grenland Friteater og Sagliocco ensemble og arbeider med «scenkonst som tonsatt bildkonst, snarare än som en serie händelser som visar ett dramaturgiskt förlopp». 

Chris Erichsen (gitar, vokal, tekst, komposisjon, film) er skribent, filmskaper, musiker og scenekunstner, en kunstnerisk vagant som er i stadig bevegelse mellom ulike sjangre og
uttrykk. Han har bakgrunn fra band som The Aller Værste! og Ratataboo!, er prisvinnende kortfilmskaper og kritiker. 

Einar Ottestad (gitar, sither og diverse selvlagde audio-visuelle instrumenter) er lys-og lydkunstner, utdannet maritim serviceelektroniker og oppfinner av 
 hittil uhørte og usette instrumenter som bl.a. sjakkbrett-sequenser, lysharpe, elektrisk glassharpe og arkitektlampe med cellobue.  

Agnar Ribe (lysdesign, samt lyd og annen teknikk) er lysdesigner og tekniker med bakgrunn fra Grenland Friteater og Black Box teater. Under hans styring blir lysbordet et musikkinstrument som spiller med og blir en del av av verket. 


 

 

 

T H E   A L L E R   V Æ R S T E !

Warszawa 1981 - foto: Sissel Tolaas

U T G I V E L S E R
BLÅLYS/PÅ VEI HJEM
(Singel Den Gode Hensikt 1980)

 DANS TIL MUSIKKEN 
(EP - Den Gode Hensikt 1980)


MATERIALTRETTHET 
(LP - Den Gode Hensikt 1980)
 

DISNILAND I DE TUSEN HJEM (LP - Den Gode Hensikt 1981)

 
EN AV DEM (Singel - Den Gode Hensikt 1981)THE ALLER VÆRSTE! (Samlealbum - DGH/Virgin 1999)

LIVE 1980 (Musikkoperatørene/Kippers 2007)
                                                            

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar