Film


S T I L L E B E N

 

 


(Still life/Nature Morte/Natura Morta/Naturaleza muerta/мртва природа/صورة زيتية)

(scroll down for english)

Noen famler seg fram gjennom et et karrig, forlatt landskap på en øy hvor noe ubestemmelig, tilsynelatende dramatisk, har skjedd. På sin vei finner det ukjente subjektet spor etter menneskelig aktivitet, som vitner om at noen har forsøkt å meddele seg til verden.
 

Noen ringer, men ingen tar telefonen. En neddempet, søkende, repetitiv samtale i voiceover, mellom en mann, en kvinne og et barn følger vandringen. En strykekvartett famler seg fram i et udefinert musikalsk landskap…

Flere hendelser, konkrete og mentale bilder, har gitt impulsene til denne filmen: Skyggen etter 22. juli, et fotografi av en arbeidsløshetskø i det sørlige Europa og bildene av flyktninger som driver i land og legger ut på vandring.
 
Stilleben har en smak av apokalypse og byr ikke på noen åpenbar samfunnsmessig, politisk løsning. “Løsningen” ligger her i filmen selv, dens streben etter å se samfunnsmessige og politiske problemstillinger fra et kunstnerisk ståsted.
 
I Stilleben ligger spenningen i uttrykket i stor grad i samspillet mellom en rekke likestilte elementer: Det visuelle, scenografiske uttrykket, musikken, voiceover-dialogen, og skuespillernes ekspressive, skulpturelle innsats.

Summen av alt dette håper jeg skal framstå for seeren, med den danske filmskaperen Jørgen Leth´s ord, som ”et dikt i tilblivelse”.

Chris Erichsen, regissørSomebody grope their way through a a barren, desolate landscape on an island where something indefinable, apparently dramatic has happened. On its way the unknown subject finds traces of human activity, which testify that somebody has tried to communicate something to the world.

Someone calls but no one answers the phone. A subdued, seeking, repetitive conversation in voiceover, between a man, a woman and a child follows the trek. A string quartet is groping their way in an undefined musical landscape ...

Several incidents, concrete, and mental images, have given impulses to this film: The shadow after 22 July, a photography of an unemployment line in southern Europe and the pictures of refugees drifting ashore and embarking on a long walk.

Still Life has a taste of apocalypse and offers no obvious social, political solution. "The solution" is here in the film itself, its aspiration to see social and political issues from an artistic standpoint.

In Still Life the tension in the expression lies in the interaction between a number of equally important elements: The visual, scenographic expression, the music, the voice-over dialogue, and the actors' expressive, sculptural efforts.
The sum of all this I hope will appear to the viewer, with the Danish filmmaker Jorgen Leth's words, as "a poem in creation".

Chris Erichsen, director

Read more here

 

 

 

R E P R E S S

 Repress er en kortfilmsuite i 7 deler, skapt i etterdønningene av 22. juli 2011. En ordløs beretning fra ulike arenaer i et moderne bylandskap. Den handler ommøter som ikke fant sted, ord som ikke ble sagt, beskjeder som ikke kom fram. Den handler om skillet mellom vest og øst, oss og dem, mann og kvinne, individ og masse. 

Manus, regi, klipp: Chris Erichsen
Skuespillere: Anette Röde Hagnell, Håkan Islinger, Maya Vorland, Daniel Krister, Ansar Mahmood m.fl.
Foto: Pål Bugge Haagenrud, Hans Erik Lindbom
Lyd: Geir Bremer Øvrebø, Chris Erichsen
Visuellt etterarbeid: Matt Willis-Jones
Produsent: Ketil Kern/Kern film & video

"Bildene konkluderer ikke, men de munner ut i tanker om at vi er sammen om alt, men opplever dette alt ganske ulikt" (Einar Guldvog Stålesen i "Mørkets opplevelser", NRK P2, 16. mai 2013) 


 

Visninger:

Grenland filmklubb, Skien - 10 mai 2013
Galleri Sound of Mu, Oslo - 14 mai 2013
Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival – 14 juni 2013
Nordkapp film festival, Honningsvåg – 13 & 14 september 2013
Ringen kino, Oslo – 3 oktober til 6 november 2013
Kunsthall Grenland, Porsgrunn (i loop hele dagen) 2 november 2013
Movies on war film festival, Elverum – 13. & 17 november 2013
Kort på kinokino short film festival, Sandnes – 15 & 17 november 2013
Caféteatret, Nordic Black Theatre, Oslo – 22 januar 2014
L ́Europe autour de l ́Europe, Paris – 28 mars & 5 april 2014

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar