mandag 23. mars 2015

Overraskende?

Gardar Eide Einarssons utsmykning av taket på Kunsthøgskolen i Oslo.
- Det er ikke annet å si om det enn at det er overraskende, sa kulturkommentator Agnes Moxnes til dagens hovedsak i Kulturnytt på NRK P2, om at studenttallet innen kunstfag har økt med ti prosent de siste fire åra. Overraskende?

Grunnen til at kommentatoren synes det er overraskende er at studentene med åpne øyne utdanner seg til et lavtlønnsyrke, ”hvis de i det hele tatt får jobb.”

Det skal bemerkes at Kulturnytt har brukt en solid og respektert institusjon som grunnlag for sin nyhet: Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste, en usvikelig leverandør av data til forskningsmiljøene.

Likevel: Det mest overraskende her må for det første være at dette blir slått opp som hovedsak i statskanalen en mandag i mars 2015, for det andre at noen kan bli overrasket over en nyhet som har vært mer eller mindre permanent tilstede i mediene i en årrekke, ikke minst innen scenekunstfeltet.
I 2011 kunne for eksempel Telemarksforskning konstatere at det til sammen kommer mellom 80 og 100 ferdigutdannete skuespillere ut på jobbmarkedet hvert år, mens bransjen mener at behovet ligger på rundt 25 skuespillere årlig. - Utredningen vår viser at det er bred enighet om at det er et øvre tak på hvor mange norske skuespillere som trengs utdannet årlig, og at vi er i nærheten av det taket, sa forsker Ole Marius Hylland til scenekunst den gangen.

Engerutvalget

I 2013 la Engerutvalget fram sin evaluering av det rødgrønne kulturløftet. Der ble det konkludert med at den såkalte kulturelle grunnmuren, altså bibliotek, kulturskoler, museer, kor, korps og frivillige aktiviteter, er blitt nedprioritert til fordel for en profesjonalisering av kulturlivet.

At dette ikke en gang nevnes i oppslaget må da enten skyldes at man ikke husket det eller rett og slett at man da ville stått uten hovednyhet denne dagen.

At gamle nyheter blir som nye er i seg selv en gammel nyhet og ingenting å bli sjokkert over. Men det er likevel grunn til å dvele litt ved det i en tid da NRK kritiseres for journalistisk forfall. Mest oppmerksomhet har fjerningen av det populære debattprogrammet Aktuellt f.o.m. 2016 fått, men enda viktigere er at det kuttes i arkiv- og researchavdelingen. Om det ikke har noen direkte sammenheng med dette aktuelle oppslaget så må det være lov å spørre om hvilke researchmessige prioriteringer Kulturnyttredaksjonen har gjort i denne saken.

Men ikke bare den. ”Noe er råttent i Dagsrevyen”, bemerket journalist Håkon Gundersen i Morgenbladet da han intervjuet NRKs nyhetsdirektør, Per Arne Kalbakk i siste utgave av ukesavisa. Der kunne Gundersen bl.a. vise til at Dagsrevyen for et par uker siden leverte et langt innslag som slo fast at barn har dårlig sikkerhet i barnehager. Kilden viste seg å være en fyr fra firmaet som leverte sikkerhetsutstyret.

Kalbakk svarte på kritikken om lemfeldig journalistikk som man pleier, med at HVIS dette er riktig ”så må vi skjerpe oss”, ja han mente sågar at ”vi allerede har skjerpet oss.”
Dagens hovedsak i Kulturnytt tyder ikke på det.

Synkende søkertall
Der har man heller ikke fått med seg vår to år gamle nyhet om at søkertallene til skuespillerutdanningene går ned.

- Vi merker at vi har de samfunnsmessige trendene litt imot oss nå, sa dekan Even Lynne ved Teaterhøgskolen den gangen. – Vi merker det på forskjellige måter, ikke bare ved at færre søker seg til oss. Det er for eksempel vanskelig å få nye studieplasser, vi søker om det hvert år men får alltid avslag. Engerutvalgets kulturutredning gir jo også signaler om at kvoten er full, at det ikke er plass til flere kunstnere. Man tenker seg nå om to ganger før man sender en ny kunstner ut i samfunnet. Det begynner jo allerede i grunnskolen hvor det foregår en nedbygging av kunstfagene. Man prioriterer andre og hardere fag, så vi seiler sånn sett litt i motvind, sa Lynne, som også mente at krisebevisstheten fra Europa nå sakte men sikkert siver inn også her.

- Klimaet i Europa nå handler for en stor del om overlevelse. Vi er ikke uberørt av det selv om vi ikke er direkte rammet av finanskrisa. Det skjer jo en regelrett rasering av kulturlivet i flere europeiske land. Alt som oppfattes som overflødig kommer i skuddlinjen. Vi er nok sakte men sikkert i ferd med å bli en del av det. Det er lavkonjunktur. I Norge posisjonerer man seg inn mot en usikker framtid og gjør alt man kan for å holde krisa på en armlengdes avstand, sa Even Lynne.

Dersom trenden med synkende søkertall fortsetter finnes det altså en nyhet bak ”nyheten” om økende studenttall som peker i stikk motsatt retning! Vi setter scenekunst.no´s research-og arkivavdeling på saken. Med mindre NRK ser sitt snitt til å være først ute…

Scenekunst.no 09.03.15  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar